Equitat, excellència i eficiència educativa a Catalunya


Download232
Stock
File Size1.77 MB
Create Date31 Ottobre 2016
Download

Ferran Ferrer et alii, Equitat, excellència i eficiència educativa a Catalunya. Una anàlisi comparada, 2009